Balıqlara passport...

26 2018 16:57


Balıqların elektron qeydiyyatına başlanılıb. Elektron qeydiyyat balıqlar barədə bir çox bilgiləri əldə etməyə şərait yaradacaq. Mütəxəssis bildirir ki, balıqların elektron qeydiyyatının aparılması onların yaşını, eyni zamanda digər məlumatları dəqiqləşdirməyə imkan verəcək. Hazırda balıqların kürü qoyma dövrü olduğundan onların inkubasiyası da aparılır. Əsas məsələ isə kürüləyən balıqların düzgün yemlənməsidir. Mayın 15-dən etibarən Belamur, Qalınalın, Naxa balıqlarından kürü alınmasına başlanacaq.